Jak rozmawiać z drugim człowiekiem…

Niektórzy wysuwają tezę, iż powoli tracimy umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem. Główną przyczyną mają być braki umiejętności: 1. słuchania; 2. zrozumienia; 3. spojrzenia na omawiany temat z punktu widzenia rozmówcy; 4. empatii; Dzisiaj skoro każdy wie wszystko najlepiej (a jeżeli czegoś nie wie, to w szeroko pojętych mediach może poznać jedyną słuszną prawdę) to po co […]

Innowacje i kapitał intelektualny jako determinanty sukcesu przedsiębiorstwa …

Jeżeli powyższą tezę przyjmiemy jako prawdziwą to idąc pewnym skrótem myślowym możemy przyjąć założenie, iż jakość posiadanej kadry = jakości reprezentowanej przez Firmę. Czyli to posiadany przez nas kapitał ludzki, który składa się z kombinacji wiedzy, postaw, umiejętności i innowacyjności determinuje sukces. I tu dochodzimy do powszechnie krążącego truizmu: jacy ludzie, taka firma. chyba każdy […]